Sản phẩm thuốc cai nghiện ma túy Bông Sen được MIỄN PHÍ vận chuyển với đơn hàng 01 Liệu trình trở lên.

Các đơn hàng khác chịu phí vận chuyển theo giá của nhà vận chuyển.