Hiệu quả thực tế của thuốc cai nghiện ma túy Bông Sen

Trước khi được cấp phép sử dụng rộng rãi trong cộng đồng và gia đình thuốc cai nghiện ma túy Bông Sen đã được sử dụng trong các cơ sở cai nghiện tập trung với hiệu quả rõ rệt.

– Tháng 3/1993 – BV Tâm thần Biên Hoà: 90 người nghiện: 100% hết nghiện sau 6 ngày

– Tháng 3/1999 – BV Tâm thần Biên Hoà: 44 người nghiện: 100% hết nghiện sau 6 ngày

– Tháng 10/2000 – BV Tâm thần Biên Hoà: 33 người nghiện: 100% hết nghiện sau 7 ngày

– Tháng 10/2000 – BV Tâm thần Tiền Giang: 30 người nghiện: 100% hết nghiện sau 7 ngày

– Tháng 10/2000 – BV YHCT Bến Tre: 30 người nghiện: 100% hết nghiện sau 7 ngày

– Tháng 12/2007 – TTGDLĐXH Hải Phòng: 12 người nghiện: 100% hết nghiện sau 5 ngày

– Tháng 02/2008 – BVTT Tiền Giang 27 người nghiện: 100% hết nghiện sau 5 ngày

– Tháng 10/2008 – BVTT Hà Nội: 3 người nghiện: 100% hết nghiện sau 7 ngày

– Tháng 05/2009 –  TTGDLĐXH Thanh Hoá: 5 người nghiện: 100% hết nghiện sau 5 ngày

– Tháng 06/2009 –  TTGDLĐXH số 3 Hà Nội: 5 người nghiện: 100% hết nghiện sau 5 ngày

– Tháng 06/2009 – BVTT Mai Hương: 48 người nghiện: 83,33% hết nghiện sau 5 ngày, 89,58% hết nghiện sau 10 ngày, 91,66% hết nghiện sau 15 ngày.

– Tháng 07/2009 – TT TN ĐTXH Bình Triệu: 50 người nghiện: 100% hết nghiện sau 5 ngày

– Tháng 07/2009 – TTGDLĐXH số 2 Hải Phòng: 20 người nghiện: 100% hết nghiện sau 5 ngày

– Tháng 08/2009 – TTGDLĐXH Hải Phòng: 326  người nghiện: 100% hết nghiện sau 6 ngày

– Tháng 08/2009 – BVTT Tiền Giang: 60 người nghiện: 100% hết nghiện sau 5 ngày

– Tháng 08/2009 – Chi cục PCTNXH Vĩnh Phú: 30 người nghiện: 100% hết nghiện sau 7 ngày

– Tháng 08/2009 – TTGDLĐXH Hải Dương: 20 người nghiện: 100% hết nghiện sau 6 ngày

– Tháng 12/2009 – TTCN ORKAS – KHNOM, PHNOM PENH: 21 người nghiện: 100% hết nghiện sau 6 ngày

Tổng cộng: 854 bệnh nhân, 850 bệnh nhân hết nghiện, chiếm: 99,53%

Chỉ duy nhất 4 trường hợp không hết nghiện có lẽ do vẫn dùng ma tuý trong thời gian cai(tại BVTT Mai Hương 4 bệnh nhân này không bị quản thúc mà được mang thuốc về nhà tự uống)

Như vậy thuốc cai nghiện ma túy cực kỳ hiệu quả với người cai nghiện ma túy.

Để nhận tư vấn và mua thuốc cai nghiện ma túy Bông Sen vui lòng liên hệ: 0964.08.72.75

Post Comment