Đối với sản phẩm thuốc cai nghiện Bông Sen hàng hóa không được phép đổi trả hàng khi đã sử dụng.