Tag Archives: hiệu quả thuốc bông sen

Hiệu quả thực tế của thuốc cai nghiện ma túy Bông Sen

Trước khi được cấp phép sử dụng rộng rãi trong cộng đồng và gia đình thuốc cai nghiện ma túy Bông Sen đã được sử dụng trong các cơ sở cai nghiện tập trung với hiệu quả rõ rệt. – Tháng 3/1993 – BV Tâm thần Biên Hoà: 90 người nghiện: 100% hết nghiện sau […]